Örjans bästa sångtips

Mitt bästa sångtips är att spela in en del av en låt när du övar. (”Röstmemo” i mobilen
duger bra om du har hörlurar kopplade till den.) Den stora fördelen med att använda
inspelningsutrustning är att du slipper analysera medan du sjunger. Du kan göra det
efteråt, när du lyssnar på inspelningen.

Vad man eftersträvar när man sjunger är att man befinner sig i flödet, att man inte behöver tänka på tekniken och att man kan ha sitt fokus där man önskar. Oftast önskar en sångare ha sitt fokus på uttrycket. När man övar för att bli bättre, måste man kontrollera vad det blir för skillnad och då är risken att man tappar det här eftersträvansvärda flödet. Den
viktigaste uppgiften för en sångpedagog under en lektion är att vara vikarierande självförtroende, producent och kontrollant. Om man känner sig trygg med en pedagog, törs man ta steg som man i vanliga fall kanske inte skulle tordas. Och har man fått känna på att sjunga i flöde och fått bekräftat att det låter bra, har man ofta lättare att hitta flödet igen på egen hand.

Du kan t ex göra så här:

•  Välj ut ett stycke ur en låt, t ex fyra rader. Det kan vara vilka rader som helst, bara de inte är jättelätta eller mycket svåra.

•   Spela in och sjung som du brukar.

•   Lyssna. Låter det som du vill? Grattis, gå vidare! Om det däremot inte låter som du vill, bör du först kolla hur din ”röstpalett” ser ut. Hur många olika sätt kan du låta på? Vilka
färger på paletten har du tillgång till just nu? Du kollar det genom att sjunga de fyra
raderna om och om igen medan du spelar in. Varje gång ändrar du något i sättet att sjunga. Du kan antingen gå den tekniska vägen, d v s du sjunger starkare eller svagare, sjunger med läckage, artikulerar tydligare, hänger eller ligger på i timingen o s v, eller du kan gå den ”känslomässiga” vägen, d v s du tänker att du är glad, arg, ledsen, förförisk, trött, förälskad o s v. Det får också effekter: Om du tänker ”arg” blir ofta konsonanterna tydligare och om du tänker ”trött” brukar sången bli släpig.

•   Lyssna på alla dina versioner. Ofta måste man göra om inspelningarna för det är inte
säkert att man lyckas med att låta trött eller glad även om man levde sig in i dessa känslor. Fortsätt tills du inte kommer på fler varianter.

•   Leta efter användbara parametrar. Du hittar säkert användbara element i dina olika versioner. Kanske du tycker att en enda fras eller ett enda ord låter bra. Ta fasta på det och försök få det att låta på samma sätt på fler ställen i ditt stycke. Tycker du att det fortfarande inte låter som du vill att det ska låta? Lägg ner för idag! Om man står och övar länge utan att man tycker det låter bra, är risken att man bara befäster sin inställning av missbelåtenhet. Då är det mycket bättre att ta en rejäl paus och skaffa sig distans till det man gjort.

•    Om du är nöjd med hur det låter, väljer du ut ett stycke i en låt som du tycker är svårt. Sedan applicerar du samma arbetsmodell som ovan, på det svårare stycket. Lycka till!

•    Det finns tusentals färdiginspelade bakgrunder på Spotify. Skriv titeln på den låt du vill sjunga och lägg till ”karaoke”. Har du tur så hittar du din låt i rätt tonart. Det kan finnas olika tonarter, men oftast används originalartistens tonart. Spela upp bakgrunden i din
stereo, du kan sjunga och spela in t ex på din mobil.